Oleiinhape (ka olehape) СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН on küllastumata rasvhape, mis esineb ühendeina taimseis ja loomseis õlides. Oleiinhapet saadakse steariini valmistamisel.