Nostalgia ehk minevikuigatsus on tunne (emotsioon), mis väljendub mineviku positiivses (üle)hindamises (vastukaaluks mingeile vajakajäämistele oleviku maailmas).

Mõiste võttis kasutusele Šveitsi arst Johannes Hofer 1688 koduigatsuse meditsiinilise diagnoosina sõduritel ning kodukantonist eemal õppivatel üliõpilastel.