Ncurses (New Curses) on teek, mis lubab programmeerijal kirjutada tekstipõhiseid kasutajaliideseid (TUI terminaalidele).

Ncursesi teeki kasutavaid programme muuda

Välislingid muuda