Natura hindamine

Natura hindamine (inglise assessment of Natura 2000 sites) on menetlus Natura 2000 võrgustiku ala mõjutada võiva arendustegevuse üle otsustamiseks[1].

Natura hindamine toimub vastavalt Euroopa Nõukogu loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõigetele 3 ja 4[1].

Natura hindamine koosneb neljast etapist: eelhindamine ehk olulise negatiivse mõju tõenäosuse hindamine, asjakohane hindamine, alternatiivide kaalumine ja erandi tegemine[1].

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn. [1] (vaadatud 17.10.2012)