Natsionaalbolševistlik Rinne

Natsionaalbolševistlik Rinne (vene keeles Национал-большевистский фронт, НБФ) on 29. augustil 2006 Venemaa pealinnas Moskvas asutatud radikaalne poliitiline organisatsioon, mille lõid Eduard Limonovi Natsionaalbolševistlikust Parteist lahku löönud liikmed.

Organisatsiooni ideoloogia põhineb natsionaalbolševismil. Poliitiliseks eesmärgiks on tugevalt tsentraliseeritud sotsialistliku riigi loomine Venemaal, mis peab hiljem laienema kogu endise NSV Liidu aladele ja panema aluse Euraasia impeeriumile. Uue riigi kandva rahvusena nähakse venelasi kui avatud rahvust, kelle hulka võivad kuuluda kõik, kes võtavad omaks vene keele ja kultuuri. Programmi kohaselt keskendub Natsionaalbolševistlik Rinne tööle noortega ning peab oma põhisuunaks tegevust tänavatel – miitingute ja meeleavalduste korraldamist.

Natsionaalbolševistliku Rinde juht on organisatsioonilise töö komissar Aleksei Golubovitš. Rinne moodustab ühe osa filosoofi ja geopoliitiku Aleksandr Dugini loodud Euraasia Noorte Liidust.

Välislingid muuda