Narva-Jõesuu lipp

Narva-Jõesuu lipp

Narva-Jõesuu lipp on Ida-Viru maakonnas asuva Eesti linna Narva-Jõesuu lipp.

Lipp on kinnitatud 8. märtsil 1994.

Lipu kirjeldusRedigeeri

Linna lipp poolitub püstisuunas siniseks ja kollaseks väljaks. Sinisel vardapoolsel väljal kollane päike, kollase välja keskel sinine rõhtlaid (1/3 lipu laiusest). Lipu normaalsuurus on 105 × 165 cm.

Kasutamise kordRedigeeri

  1. Heisatav ja väljapandav linnalipp peab vastama käesoleva põhimääruse paragrahvi 5 lõikes 3 toodud kirjeldusele ning olema terve ja puhas.
  2. Linnalipu võib heisata ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide hoonetel ning elamutel riigilipu heiskamise päevadel. Linnalippu võib heisata avalikel üritustel, samuti perekondlike sündmuste puhul.
  3. Linnavalitsus võib anda korralduse heisata linnalipp mõne muu sündmuse puhul.
  4. Leina tähistamiseks heisatakse linnalipp leinalipuna. Neil juhtudel kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa 100 mm laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad kuni lipukanga alumise servani, või heisatakse lipp poolde lipumasti.
  5. Linnalipp heisatakse üksi või koos Eesti riigilipuga. Üks lipp ei asenda teist.
  6. Linnalipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.
  7. Maapinnalt tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus on ligikaudu kolm korda suurem lipu laiusest. Heisatud lippudel jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.
  8. Kui linnalipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, asub riigilipp lippude poolt vaadates paremal, linnalipp vasakul. Kui linnalipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, mõne välisriigi lipuga ning maakondade, linnade ja valdade lippudega, siis lippude poolt vaadates asetseb paremal Eesti riigilipp, sellest vasakul välisriikide lipud prantsuskeelsete riiginimede tähestikulises järjekorras, seejärel maakondade lipud maakondade nimede järjekorras eesti tähestiku järgi, seejärel linnade ja valdade lipud linnade ja valdade nimede järjekorras eesti tähestiku järgi ja seejärel linnalipp vasakul äärel. Lipud peavad olema ühelaiused, iga lipp heisatud eri lipuvardasse või masti ja samale kõrgusele.
  9. Kasutamiskõlbmatuks muutunud linnalipp kuulub sündsal viisil hävitamisele.
  10. Linnalippu võib vimpli kujul kasutada pidustustel, miitingutel ja demonstratsioonidel.

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri