Narese väin on väin, mis eraldab Ellesmere'i ja Gröönimaad ning ühendab Põhja-Jäämere Baffini lahte Lincolni merega. See koosneb viiest osast, mis lõunast põhja on Smithi väin, Kane'i laht, Kennedy väin, Halli laht ja Robesoni väin.

Väin sai nime briti mereväeohvitseri George Strong Narese järgi.

Väinas asuvat väikest Hansu saart peavad enda omaks nii Kanada kui Taani.