Nafta- ja maagaasitööstus

Nafta- ja maagaasitööstus, (ka nafta- ja gaasitööstus) hõlmab nafta- ja gaasiuurimist, tootmist, rafineerimist, transportimist (sageli naftatankerite ja torustike kaudu) ning turustamist.

Nafta- ja maagaasitööstusRedigeeri

Nafta- ja maagaasitööstus on kapitalimahukas sektor ning seal tegutsevad valdavalt suured nafta- gaasi- või energiaettevõtted. Paljud sektoris tegelevatest ettevõtetest kuuluvad suurima turuväärtusega ettevõtete sekka maailmas ning on oluliseks maksutulu allikaks mitmetele riikidele. Tööstus jaguneb tavaliselt kolmeks peamiseks osaks: ülesvoolu sektor, töötlev tööstus ning turustamine. Nafta ja maagaas on ka paljude keemiatoodete, sealhulgas ravimite, lahustite, väetiste, pestitsiidide, sünteetiliste lõhnaainete ja plastide tooraine. Nafta ja maagaas on eluliselt tähtis paljudele tööstusharudele ja vajalik tööstustsivilisatsiooni säilitamiseks praeguses konfiguratsioonis, muutes selle valdkonna paljude riikide jaoks kriitiliseks teemaks.

Mitmed valitsused pakuvad nafta- ja maagaasiettevõtetele suuri avaliku sektori toetusi, millega kaasnevad suured maksusoodustused peaaegu igas nafta- ja maagaasiuuringute, puurimise ning tootmise etapis, sealhulgas nafta- ja maagaasimaardlate rentimisel.

Ülesvoolu sektorRedigeeri

Ülesvoolu sektor hõlmab potentsiaalsete maa-aluse või veealuse toornafta- ja maagaasi maardla otsimist, uuringukaevude puurimist ning seejärel tootmise kaevude puurimist ja käitamist, mis toornafta või loodusliku maagaasi pinnale toovad. "Ülesvoolu" tähendab järgmist: naftatööstuse ärikategooria, mis hõlmab uurimist ja tootmist. Siia kuuluvad abitegevused toorme ettevalmistamiseks ja turustamiseks, nt purustamine, peenestamine, puhastamine, kuivatamine, sortimine, nafta ja maagi rikastamine, maagaasi veeldamine. Neid töid teevad maavarade kaevandamisega tegelevad ja/või muud läheduses paiknevad üksused.

Töötlev tööstusRedigeeri

Töötlev tööstus hõlmab toor- või rafineeritud nafta ja maagaasitoodete vedu (torujuhtme, raudtee, praami, naftatankeri või veoauto kaudu), ladustamist ja hulgimüüki. Torujuhtmeid ja muid transpordisüsteeme saab kasutada toornafta viimiseks tootmiskohtadest rafineerimistehastesse ja erinevate rafineeritud toodete tarnimiseks. Maagaasitorustiku võrgud koondavad maagaasi puhastusjaamadest pärit gaasi ja tarnivad seda kasutajatele, näiteks kohalikele energia ettevõtetele. Töötlev tööstuse toimingud hõlmavad sageli nii eelneva kui ka järgneva sektori elemente. Töötlev tööstuse alla võivad kuuluda näiteks maagaasi töötlemise tehased, mis puhastavad loodusliku maagaasi ning eemaldavad näiteks väävli ja toodavad lõpptoodetena maagaasi kondensaate. Sektorit määratakse - töötlevas tööstuses järgmiselt: ärikategooria, mis hõlmab naftatööstuse töötlemis- ja transpordisektoreid.

TurustamineRedigeeri

Järgmine sektor on toornafta rafineerimine ning loodusliku maagaasi töötlemine ja puhastamine, samuti toornaftast ja maagaasist saadud toodete turustamine ja levitamine. Sektor jõuab tarbijateni selliste toodete kaudu nagu bensiin, petrooleum, reaktiivkütus, diislikütus, kütteõli, kütteõlid, määrdeained, vahad, asfalt, maagaas ja veeldatud naftagaas, samuti sadade naftakeemiatoodetena. Sektorit - veonduse ja laonduse ning hulgi- ja jaekaubanduse kirjeldatakse järgmiselt: äriprotsess, kõige sagedamini naftatööstuses, seotud tootmisjärgse tegevusega.