Nafta- ja gaasikaev

Nafta- ja gaasikaev on mõiste kaevu kohta, mida puuritakse või mis on maapinnalt või merepõhjast puuritud, et toota naftat ja gaasi. Tavaliselt toodetakse paralleelselt naftaga ka naftagaasi. Kaevu, mis on ette nähtud peamiselt või ainult gaasi tootmiseks, nimetatakse gaasikaevuks.

Kaevu puurimine ja valmimine

Next.svg Pikemalt artiklis nafta puurimine

Kaevu liigid

Nafta- ja gaasikaevusid saab liigitada eesmärgi järgi:

  • Tootmiskaevudes toodetakse gaasi või naftat.
  • Hindamiskaevudes määratakse kindlaks nafta- ja gaasimaardla akumulatsiooni omadused.
  • Uurimiskaevudes uuritakse uut naftat ja gaasi.
  • Otsingukaevude abil uuritakse piirkondi, mis pole teadaolevate gaasi- või naftaväljade läheduses.
  • Madalad kaevud on kivimi omaduste kohta teabe hankimiseks või geotehniliste uuringute läbiviimiseks.