NSV Liidu ministeeriumite loend

NSV Liidu ministeeriumite loend on loetelu NSV Liidu ministeeriumitest ja valitsusasutustest aastatest 1946–1991.

NSV Liidu üleliidulised ministeeriumid Redigeeri

 1. NSV Liidu Aatomienergia Ministeerium
 2. NSV Liidu Aatomienergeetika ja tööstuse Ministeerium
 3. NSV Liidu Autotööstuse Ministeerium
 4. NSV Liidu Autotööstuse ja Põllumajandusmasinate Ehituse Ministeerium
 5. NSV Liidu Ehitusmaterjalide Ministeerium
 6. NSV Liidu Ehitus- ja Teedeehitusmasinate Ministeerium
 7. NSV Liidu Elektroonikatööstuse Ministeerium
 8. NSV Liidu Elektrotehnikatööstuse Ministeerium
 9. NSV Liidu Elektrotehnika- ja instrumenditööstuse Ministeerium
 10. NSV Liidu Gaasitööstuse Ministeerium
 11. NSV Liidu Geoloogiaministeerium
 12. NSV Liidu Kaitseministeerium
 13. NSV Liidu Kaitsetööstuse Ministeerium
 14. NSV Liidu Kalamajanduse Ministeerium
 15. NSV Liidu Kalatööstusministeerium
 16. NSV Liidu Keemiatööstuse Ministeerium
 17. NSV Liidu Keemia ja Naftatöötlemistööstuse Ministeerium
 18. NSV Liidu Keemia- ja Naftatööstuse Masinaehituse Ministeerium
 19. NSV Liidu Keskmise Masinaehituse Ministeerium
 20. NSV Liidu Laevaehitustööstuse Ministeerium
 21. NSV Liidu Lennukitööstuse Ministeerium
 22. NSV Liidu Masinaehituse Ministeerium
 23. NSV Liidu Materiaalsete Ressursside Ministeerium
 24. NSV Liidu Meditsiinitööstuse Ministeerium
 25. NSV Liidu Merelaevanduse Ministeerium
 26. NSV Liidu Metallurgiaministeerium
 27. NSV Liidu Montaaži ja Eriehitustööde Ministeerium
 28. NSV Liidu Mustmetallurgia Ministeerium
 29. NSV Liidu Mõõteriistade, Automatiseerimisvahendite ja Juhtimissüsteemide Ministeerium
 30. NSV Liidu Naftatööstuse Ministeerium
 31. NSV Liidu Nafta ja Gaasitööstuse Ministeerium
 32. NSV Liidu Nafta ja Gaasitootmisettevõtete Ehituse Ministeerium
 33. NSV Liidu Naftatöötluse- ja Naftakeemiatööstuse Ministeerium
 34. NSV Liidu Majanduse- ja Prognooside Ministeerium
 35. NSV Liidu Meditsiinitööstuse Ministeerium
 36. NSV LIidu Musta Metallurgia Ministeerium
 37. NSV Liidu Raadiotööstuse Ministeerium
 38. NSV Liidu Raskemasinatööstuse Ministeerium
 39. NSV Liidu Raudteeministeerium (Министерство путей сообщения СССР)
 40. NSV Liidu Söetööstuse Ministeerium
 41. NSV Liidu Traktori- ja Põllumajandusmasinate Ehituse Ministeerium
 42. NSV Liidu Transpordiehituse Ministeerium
 43. NSV Liidu Tsiviillennunduse Ministeerium
 44. NSV Liidu Tööpinkide ja Instrumendihituse Ministeerium (Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности СССР)
 45. NSV Liidu Vesiehituse Ministeerium
 46. NSV Liidu Väliskaubanduse Ministeerium (1946–1953; 1953-
 47. NSV Liidu Sise- ja Väliskaubanduse Ministeerium (1953)
 48. NSV Liidu Välismajandussuhete Ministeerium
 49. NSV Liidu Välissuhete Ministeerium (1991)
 50. NSV Liidu Värvilise Metallurgia Ministeerium
 51. NSV Liidu Üldise Masinaehituse Ministeerium

NSV Liidu liidulis-vabariiklikud ministeeriumid Redigeeri

3 NSV Liidu Ehituse, Teetööde ja Kommunaalmasianehituse Ministeerium

 1. NSV Liidu Energeetika ja Elektrifitseerimise Ministeerium
 2. NSV Liidu Haridusministeerium
 3. NSV Liidu Informatsiooni ja Trükinduse Ministeerium (hiljem NSV Liidu Riiklik Trükinduse Komitee)
 4. NSV Liidu Justiitsministeerium
 5. NSV Liidu Kaubandusministeerium
 6. NSV Liidu Kergetööstuse Ministeerium
 7. NSV Liidu Kultuuriministeerium
 8. NSV Liidu Liha- ja Piimatööstuseministeerium
 9. NSV Liidu Looduskasutamise ja -kaitse Ministeerium
 10. NSV Liidu Loomapidamise- ja Söödavarumismasinatööstusministeerium
 11. NSV Liidu Metsatööstuse Ministeerium
 12. NSV Liidu Montaaži ja Eriehitustööde Ministeerium
 13. NSV Liidu Põllumajandusministeerium
 14. NSV Liidu Põllumajanduse ja Toitlustuse Ministeerium
 15. NSV Liidu Raadiotehnikatööstuse Ministeerium
 16. NSV Liidu Rahandusministeerium
 17. NSV Liidu Raskemasinateehituse Ministeerium
 18. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeerium (1946–1953)
 19. NSV Liidu Sideministeerium
 20. NSV Liidu Sidevahenditetööstuse Ministeerium
 21. NSV Liidu Siseministeerium
 22. NSV Liidu Tervishoiuministeerium
 23. NSV Liidu Toiduainetetööstuse Ministeerium
 24. NSV Liidu Töö- ja Sotsiaalküsimuste Ministeerium
 25. NSV Liidu Tööpinkideehituse Ministeerium
 26. NSV Liidu Välisministeerium

NSV Liidu üleliidulised riiklikud komiteed Redigeeri

 1. NSV Liidu Riiklik Arvutustehnika ja Informaatika Komitee
 2. NSV Liidu Riiklik Hüdrometeoroloogia Komitee
 3. NSV Liidu Riiklik Teaduse ja Tehnika Komitee
 4. NSV Liidu Riiklik Toodangu Kvaliteedi ja Standardite Komitee

NSV Liidu liidulis-vabariiklikud riiklikud komiteed Redigeeri

 1. NSV Liidu Riiklik Aatomienergeetikatööstuse tööde turvalisuse Järelevalve Komitee
 2. NSV Liidu Riiklik Ehituskomitee
 3. NSV Liidu Riiklik Hariduskomitee
 4. NSV Liidu Riiklik Hinnakomitee
 5. NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee
 6. NSV Liidu Riiklik Kehakultuuri ja Spordikomitee
 7. NSV Liidu Riiklik Kinokomitee
 8. NSV Liidu Riiklik Looduskaitsekomitee
 9. NSV Liidu Riiklik Materiaal-Tehnilise Varustamise Komitee
 10. NSV Liidu Riiklik Metsakomitee
 11. NSV Liidu Riiklik Plaanikomitee
 12. NSV Liidu Riiklik Statistikakomitee
 13. NSV Liidu Riiklik Televisiooni ja Raadiokomitee
 14. NSV Liidu Riiklik Trükinduse Komitee
 15. NSV Liidu Riiklik Töö ja Sotsiaalprobleemide Komitee