NING (ingl k AND) on lauseloogikas konjunktsiooni tehte märgi ∧ sõnaline kuju (samas tähenduses on kasutusel ka sidesõna JA).

Sõna NING kasutatakse ka vastava loogikaelemendi nimena. NING-elemendi väljundis on signaal 1 ainult siis, kui kõigis sisendites on signaal 1.

NING-elemendi IEC standardi kohases tingmärgis väljendab konjunktsiooni tehet märk &.

Funktsionaalse seose kirjutusviisid Tingmärk skeemidel Olekutabel Realiseerimine releedega
IEC 60617-12 USA ANSI 91-1984
A B Y = A ∧ B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
NING-loogikaelemendi skeem

NING-elemendid valmistatakse CMOS-tehnoloogias, kus lülititena toimivad MOSFET-transistoride paarid. Kui sisenditel A ja B on kõrge potentsiaal (signaal 1), siis on transistorid T3 ja T4 juhtivad (lülititena suletud seisus) ning T1 ja T2 mittejuhtivad (lülititena avatud seisus). Seetõttu on T5 ja T6 sisendis madal potentsiaal (signaal 0), mille tulemusena on T5 juhtiv ja T6 mittejuhtiv ning lülituse on väljundis Y kõrge potentsiaal. Kõigi muude sisendiolekute korral on väljundis madal potentsiaal, sest transistor T6 on juhtiv.

Vaata ka

muuda