Nõukogude okupatsioon Lätis (1944–1991)

Nõukogude okupatsioon Lätis (1944–1991) oli Läti ala okupeerimine Nõukogude Liidu poolt Teise maailmasõda käigus ja selle järel. See algas jaanuaris 1944 Nõukogude vägede sissetungiga Lätisse ning lõppes Läti Vabariigi taastamisega augustis 1991 ja Nõukogude vägede väljaviimisega Lätist augustis 1994.