Nõukogude okupatsioon Lätis (1940–1941)

Nõukogude okupatsioon Lätis oli Läti ala okupeerimine NSV Liidu poolt Teise maailmasõja ajal.

See algas juunis 1940 Nõukogude vägede sissetungiga Lätti ja lõppes Saksa okupatsiooni algusega juulis 1941.