Suuruse nimi Näivvõimsus
Suuruse tähis S
SI ühiku nimi voltamper
SI ühiku tähis V•A

Näivvõimsus on aktiivvõimsuse P ja reaktiivvõimsuse Q geomeetriline summa:

Võimsuste vektordiagramm

Pinge efektiivväärtuse U ja voolu efektiivväärtuse I korrutis annab näivvõimsuse:

Näivvõimsus S ja aktiivvõimsus P on seotud järgmise valemiga:

kus cos φ on võimsustegur.

Näivvõimsus võrdub aktiivvõimsusega ainult aktiivkoormusel, mispuhul cos φ = 1. Elektritarvitite võimsustegur on sageli ühest väiksem, s.t koormus on kas induktiivne või mahtuvuslik.

Näivvõimsuse järgi valitakse näiteks trafod.

Kompleksnäivvõimsust arvutades ei tohi unustada, et pinge efektiivväärtust kujutav kompleksarv tuleb korrutada vastava voolu kaaskompleksarvuga. Nii tagatakse vastuses faasinihke väärtuse säilimine.

Vaata ka muuda