Muusikaline objekt

Muusikaline objekt on muusikas tunnetatud entiteet.

Muusikalise objekti määratlemisel on kolm tingimust (vrd Carpenter 1967: 62):

  • muusikaline objekt on miski muu kui mina ise: mina tunnetan seda osana maailmast, millega ma kohtun seal, mitte siin.
  • muusikaline objekt on üksus: kõik, mida on võimalik muusikalises objektis tajuda, peab olema tajutav kas terviku või terviku osana, millenagi, mille tajumiseks on vaja sooritada integratsiooniakt
  • kuna tajumine hõlmab ka liigitamist, on muusikaline objekt alati mingi entiteet: tal on identiteet, mis püsib minu maailma äratuntava osana

Vaata kaRedigeeri


KirjandusRedigeeri