Multipleksor

(Ümber suunatud leheküljelt Multiplekser)

Nelja infosisendiga multiplekseri skeemitähis

2/1 Multiplekseri skeem
Multiplekseri ja demultiplekseri tööpõhimõte
Jõuahela multiplekser mille juhtimiseks kasutatakse demultiplekserit

Multiplekser (ka multipleksor) on kommutaator ehk valikulülitus, millel on mitu sisendit ja üks väljund. Sisendid jagunevad infosisenditeks ja juhtsisenditeks, kusjuures infosisendite arv määrab ära juhtsisendite arvu ning vastupidi. Vastavalt juhtsignaalile kommuteeritakse multipleksori väljundisse signaal ühest infosisendist. Kommuteerivate infosisendite arv on 2n, kus n on juhtsignaalide arv. Järelikult saab kahe juhtsisendiga ehk kahebitise koodiga kommuteerida 4 sisendit, kolme juhtsisendiga 8 sisendit jne.

Vaata kaRedigeeri

  • demultiplekser (ka demultipleksor)