Mudel (loogika)

Mudel on esimest järku predikaatloogikas struktuur, mis rahuldab antud hulga kõiki lauseid.