Morfoloogia (bioloogia)

Morfoloogia on bioloogia haru, mis tegeleb organismide ja nende osade kuju uurimisega.

Morfoloogia harudRedigeeri

  • Funktsionaalne morfoloogia uurib organismide ja nende osade kuju seos nende funktsioonidega.
  • Eksperimentaalne morfoloogia uurib katseliselt välistegurite mõju organismide struktuurile.

Morfoloogia ja taksonoomiaRedigeeri

Enamik taksoneid erineb keha- või selle osade kujult teistest taksonitest. Taksonoomiliselt lähedased liigid erinevad üksteisest vähem kui taksonoomiliselt kauged liigid, kuigi on erandeid. Näiteks võivad väga erineva päritoluga liigid muutuda kujult üksteisesarnaseks evolutsiooni või mimikri tulemusel. Samuti võivad välimuselt eri liikidena paistvad organismid või populatsioonid olla geneetiliselt siiski samast liigist.

Vaata kaRedigeeri