Morea ejalett

Morea ejalett oli esimese järgu provints (ejalett) Peloponnesosel, mida haldas Osmanite riik aastatel 16611686 ja 17151821. Selle pealinn oli eri aegadel Kórinthos, Náfplio ja Tripoli. Kreeka Vabadussõjaga võeti poolsaar Esimese Kreeka Vabariigi valdusse.

Morea ejalett aastal 1795