Moraaliteoloogia

Moraaliteoloogia mõistet kasutavad peamiselt katoliku kiriku teoloogid Jumalaga seotud eetika küsimustele vastamiseks.

Inglise keeles on moraaliteoloogia asemel mõisteühend teoloogiline eetika (theological ethics).