Moraalidilemma

Moraalidilemma ehk moraalikonflikt ehk eetiline dilemma ehk moraalne dilemma on olukord, milles subjektil on moraalne kohustus ja võimalus mitme omavahel ühitamatu teo tegemiseks, nii et tal pole võimalik vältida väära tegu või tegematajätmist.

Juhul, kui üks kohustus kaalub teised üles, ei ole tegu tõelise moraalidilemmaga.

Kas moraalidilemmad on välditavad?Redigeeri

Traditsioonilise vaate järgi, mida pooldasid näiteks Immanuel Kant, John Stuart Mill ja William David Ross, peab adekvaatne moraaliteooria tõelised moraalidilemmad välistama. Tavaliselt eeldatakse selleks niisugust moraaliprintsiipide hierarhiat, et printsiipide konflikti korral saab eelistada hierarhias kõrgemal paiknevat printsiipi. Aga niisugust hierarhiat on praktiliselt võimatu koostada, sest intuitiivselt tundub, et eri olukordades tuleks eelistada eri printsiipe[1]. Pealegi võivad ühitamatud kohustused tuleneda ühest ja samast printsiibist (näiteks Sophie valik: ema peab valima, kumb tema poegadest tapetakse (Greenspan 1983)).

Kas moraalidilemmasid peaks vältima?Redigeeri


ViitedRedigeeri

  1. William David Ross. The Right and the Good, 1930, ptk 2.

KirjandusRedigeeri

VälislingidRedigeeri