Molekulaarne ökoloogia

Molekulaarne ökoloogia on evolutsioonilise bioloogia üks suundi, mis kasutab traditsiooniliste ökoloogia alaste küsimuste lahendamisel (üldine liikide uurimine, biodiversiteediga seonduvad küsimused, liikide ja nende asuala suhted, mitmed käitumisökoloogia alased küsimused) molekulaarse populatsioonigeneetika, molekulaarse fülogeneesi ja ka genoomika meetodeid. Molekulaarne ökoloogia on põhimõtteliselt sünonüümne Theodosius Dobzhansky, E. B. Ford, Godfrey M. Hewitt ja teiste uurijate poolt algatatud suunaga "ökoloogiline geneetika".

Need kaks suunda on samasugused oma püüde poolest uurida vabas looduses esinevaid ökoloogilisi suhteid ning seaduspärasusi molekulaarbioloogiast ja geneetikast lähtuvate meetoditega.