Mina ja keskkond

Mina ja keskkond on koolieelsetes lasteasutustes käsitletav valdkond. Selles valdkonnas käsitletakse teemasid nii loodus- kui ka ühiskonna- ja inimeseõpetusest.

Õppe-eesmärgid[1]
1. Laps tutvustab ja kirjeldab ennast, oma omadusi, huvisid jm.
2. Laps kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone.
3. Laps teab erinevaid ameteid.
4. Laps nimetab Eesti sümboleid ja traditsioone.
5. Laps oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku.
6. Laps mõistab, et inimesed on erinevad.
7. Laps teab, mis mõjutavad tervist.
8. Laps tunneb hügieeninõudeid ja nende vajalikkust.
9. Laps suhtub ümbritsevasse mõistvalt ja säästvalt.
10. Laps kirjeldab kodukoha loodust, taimi, loomi ja seeni.
11. Laps kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi ööpäevas, nädalas, kuus, aastas.
12. Laps selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ja õhk taimedele, loomadele ja inimestele tähtsad.
13. Laps tunneb ilma muutumist ja aastaaegade seost.
14. Laps tunneb erinevaid ohte.

Viited muuda

  1. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava