Miaod on peamiselt Lõuna-Hiinas paiknev rahvas. Hiina valitsus on miaosid tunnustanud ametlikult üheks 55-st vähemusrahvast. Miao nimetuse on neile andnud hiinlased, Hiinas kasutab seda ka rahvas ise. Miaode rühmad on migreerunud ka Kagu-Aasiasse (Myanmari, Vietnami, Laosesse ja Taisse), kus võidakse kasutada teistsuguseid nimetusi, näiteks hmongid, kuna hiinapärast nimetust tajutakse halvustavana.