Meyeri-Overtoni reegel

Meyer-Overtoni reegel on seaduspära lipiidides lahustuvate ainete anesteetilise efekti kohta.

Selle kohaselt, iga keemiliselt inertne aine, mille molaarne kontsentratsioon lipiidides tõuseb piisavalt kõrgele, tekitab narkoosi.

Reegli avastajateks olid (paralleelselt) Tartus töötanud preisi farmakoloog Hans Horst Meyer ja briti füsioloog Charles Ernest Overton, 1896. aasta paiku.