Metsatööstus on tööstusharu, mis tegeleb metsa langetamise (sealhulgas tüvede laasimise ja järkamise), materjali metsast väljaveo ja metsamaterjali esmase töötlemisega.

Metsa langetamine harvesteriga
Video harvesteri tööst

Metsatööstuse toodang on metsamaterjal (ümarmaterjal). Peamise toodangu moodustavad palgid, paberipuit, vineeripakud ja küttepuit. Üha rohkem kasutatakse ka raiejäätmeid, sealhulgas okkaid.

Eesti metsatööstuse ettevõtteid ühendab Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit.

Vaata ka muuda