Laasimine

puutüvelt okste eemaldamine

Laasimine on (puit)taime tüvelt okste eemaldamine. Laasimiseks kasutatakse saagi, kirvest, oksakääre, nuga, laasimismasinat või mitmeoperatsioonilist metsalangetusmasinat. Tänapäevasel kõrgelt mehhaniseeritud mitmeoperatsioonilisel metsalangetusmasinal (harvester) võib laasimine toimuda üheaegselt muude operatsioonidega, näiteks koos langetamise, mõõtmise ja järkamisega.

Langetatud puu laasimine kirvega 1939. aastal USA-s Arizonas. Kirvega laasimine eeldab teistsugust tehnikat ja ohutusreeglite järgimist kui saega töötamine
Langetatud puu laasimine kettsaega. Ohutuse tagamiseks kasutatakse saagija pool puud sae tõmbavat ehk alumist külge, puud saagija ja sae vahele jättes võib kasutada lükkavat ehk ülemist külge
Kasvava puu laasimine oksasaega 1978. aastal USA-s

Laasitakse nii kasvavaid kui ka langetatud puid. Kasvavate puude laasimise eesmärgiks võib olla oksavaba puidu saamine, valgustingimuste parandamine puu all, inimesi või tehnoobjekte (nt elektriliinid) ohustavate okste eemaldamine vms. Langetatud puud laasitakse enamasti metsamaterjali valmistamiseks.

Vaata ka muuda