Metoksürühm

Terminit metoksürühm kasutatakse orgaanilises keemias tähistamaks rühma CH3–O– kas funktsionaalrühma või molekuli osa tähenduses.

Metoksürühmad (märgitud sinisega)

Metoksürühmas on metüülrühm üksiksideme kaudu seotud hapniku aatomiga ja evib elektronidoonori omadusi. Metoksürühm esineb näiteks metüüleetrites CH3OR, metüülvinüüleetris CH3OCH=CH2, metoksüklorometaanis CH3OCH2Cl, metüülestrites CH3OC(=O)R, atsetaalides (CH3O)(RO)CHR’, anisoolis CH3OC6H5 jt. ühendites.

Vaata kaRedigeeri