Terminit alkoksürühm kasutatakse orgaanilises keemias tähistamaks rühma R–O– (kus R on alküülrühm) kas funktsionaalrühma või molekuli osa tähenduses. Alkoksürühmas on hapniku aatom üksiksideme kaudu seotud alküülrühmaga. Lihtsaimad esindajad on metoksürühm CH3O– ja etoksürühm C2H5O–.

Alkoksürühmasid
Arüüloksürühmad

Alkoksürühm või -rühmad esinevad näiteks eetrites ROR’, vinüüleetrites ROCH=CH2, alkoksüklorometaanides ROCH2Cl, estrites ROC(=O)R’, poolatsetaalides ROC(OH)HR’, atsetaalides (RO)(R’O)CHR’’, ortoestrites (RO)3CR’, anisoolis CH3OC6H5 jt. ühendites.

Analoogset tüüpi on arüüloksürühmad, milles hapniku aatom on seotud arüülrühmaga.

Vaata ka muuda