Melism on muusikas meloodia kujundamise viis, kus teksti ühe silbi esitamise ajal lauldakse järjest mitmel erineva helikõrgusega noodil. Melisme kasutavat muusikat nimetatakse melismaatiliseks vastandina süllaabilisele, kus igale silbile vastab üksainus noot.

Osa Georg Friedrich Händeli teosest "Messias". 57 noodist koosnev melism sõnal "born".

Lääne muusikas on melismid kõige iseloomulikumad gregooriuse laulule, kuid seda terminit võib kasutada mis tahes muusikastiili, näiteks ka barokklaulu või gospeli puhul.