Meenutamine ehk reprodutseerimine on psüühiline protsess, mille käigus tuuakse minevikus esinenud info taas mälust esile. Meenutamine on üks kolmest mälu põhiprotsessist kõrvuti kodeerimise ja salvestamisega. Psühholoogias eristatakse kolme tüüpi meenutamist: vaba, vihjepõhine ja sarimeenutamine. Kaks levinumat meenutamisprotsessi teooriat on kaheastmelise meenutamise teooria ja spetsiifilise kodeerimise teooria.

Eesti teadlastest on meenutamist uurinud näiteks mäluteadlane Endel Tulving.