Matotškin Šar

Matotškin Šar on väin, mis eraldab Novaja Zemlja Põhjasaart ja Lõunasaart. Väin ühendab omavahel Barentsi merd ja Kara merd.

Novaja Zemlja

Väina pikkus on 100 km, vähim laius 600 m, pindala 323 km², sügavus kuni 12 m. Kaldad on kõrged, kohati järsud.

Suurema osa aastast on väin kinni külmunud. Suviti paiknesid väina rannikul praeguseks mahajäetud asulad Matotškin Šar ja Stolbovoi.