Mari-Liis Kalvik

eesti keeleteadlane

Mari-Liis Kalvik (sündinud 7. septembril 1979) on eesti keeleteadlane. [1]

Mari-Liis Kalvik (vasakul) koos Mari Kendlaga Eesti Keele Instituudis

Haridus ja töökäik muuda

Kalvik on lõpetanud 1997. aastal Tallinna Tondiraba Keskkooli ja 2002. aastal Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal. Aastal 2004 kaitses ta Tartu Ülikoolis magistrikraadi ning jätkas 2012–2015 doktoriõppes.[1]

Ta on töötanud alates 2004. aastast Eesti Keele Instituudis, alates 2016. aastast vanemleksikograafina. Ta on "Eesti murrete sõnaraamatu" toimetaja alates 16. vihikust (2004).[1] Ta on teadurina uurinud eesti keele hääldust (välde, palatalisatsioon, sõnaalguline h) ning lauseprosoodiat (sõnarõhk, fookus, emfaas), samuti toimetanud murdekogumikke ja -ülevaateid ("Harju-Madise murrak", 2012; "Loode-Eesti murdelood. Risti ja Harju-Madise", 2017; "Eesti murrete grammatika”, 2020).

Mari-Liis Kalvik on Emakeele Seltsi tegevliige.[1]

Kalvik on pälvinud üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi II preemia.[1]

Publikatsioone muuda

  • Kalvik, Mari-Liis; Piits, Liisi (2015). Lugemiseksperiment fonoloogilise varieerumise uurimiseks. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 49−77.
  • Sahkai, Heete; Mihkla, Meelis; Kalvik, Mari-Liis (2015). Emfaas ja fookus eesti keeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 97−122.
  • Kalvik, Mari-Liis; Piits, Liisi (2019). Palatalisatsioonist ühesilbilistes i-tüvelistes pika vokaaliga sõnades. Roos närtsis, sest vaas oli tühi. Keel ja Kirjandus, 7, 513−533.
  • Kalvik, Mari-Liis; Piits, Liisi (2021). Fonoloogiline varieerumine eesti keeles kolme nähtuse näitel. Emakeele Seltsi aastaraamat, 66 (1), 177−201.

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Mari-Liis Kalvik Eesti Teadusinfosüsteemis https://www.etis.ee/CV/Mari-Liis_Kalvik/est