Marek Järvik

Eesti filosoof

Marek Järvik (sündinud 26. veebruaril 1977) on eesti filosoof. Tema peamine uurimisvaldkond on eetika, sealhulgas keskkonnaeetika.

2001. aastal kaitses Marek Järvik Tartu Ülikooli filosoofia osakonnas magistriväitekirja "Õigused õiguse alusena: moraalikriitiline õiguse põhjendamine" (juhendajad Eero Loone ja Margit Sutrop).

Ta on pidanud Tartu Ülikoolis loenguid sotsiaal- ja poliitilisest filosoofiast.

Publikatsioone muuda

  • "Is Williams's internalism/externalism distinction logical?" Rmt: "Ethics: Interdisciplinary approaches. Eetika: Interdistsiplinaarsed lähenemised" Tartu Ülikooli eetikakeskus (2001-2006). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006, lk 139-144
  • "Terrorism - kas see on moraalselt õigustatud?" Akadeemia, 10/2005, lk 2085-2104
  • "Sallivus - kas ideaal?" Haridus, 10/2005, lk 22-24
  • Marek Järvik, K. Oudekki Loone ja Eero Loone "Suveräänsus, seadus, immigratsioon" Atlex, 2004
  • "Vabadusest tugeva demokraatiani" Eesti Ekspress, 10.06.2004
  • "Kas võrdsus toob meile kahju?" Eesti Ekspress, 20.11.2003
  • "Unistus ühiskondlikust lepingust" Eesti Ekspress. 18.09.2003
  • "Riigi võimalused moraali kujundamisel" Eesti Ekspress, 14.08.2003
  • Ahto Oja, Külli Keerus, Marek Järvik jt "Keskkonnaeetikast säästva ühiskonna eetikani: inimese ja looduse vaheline tasakaal kui jätkusuutlikkuse aluspõhimõte" Tallinn: Säästva Eesti Instituut, 2003
  • "Valitsuse erapooletus sõidusoodustuste kaotamisel" Postimees, 30.10.1996

Välislingid muuda