Manomeeter

Manomeeter ehk rõhumõõtur on rõhu mõõteriist, mis on mõeldud ülerõhu mõõtmiseks.

VedelikmanomeetridRedigeeri

Vedelikmanomeetrite ehk piesomeetrite töö põhineb hüdrostaatilise rõhu omadusel (rõhk mõjub/kandub edasi igas suunas võrdse jõuga). Põhiosaks on läbipaistev toru, milles oleva vedeliku rõhk tasakaalustab mõõdetava vedeliku rõhu. Nad näitavad alati tegelikku rõhku, mis on oluline mõõtmise täpsuse seisukohalt (1 mm vedeliku samba kõrgust näitab rõhku 0,0001 baari). On lihtsa ehitusega ja odavad. Puuduseks on piiratud mõõtepiirkond, seetõttu sobivad väikeste rõhkude mõõtmiseks. Mõõdetava rõhu suurust piirab tema tasakaalustamiseks vajaliku vedelikusamba pikkus ehk siis manomeetri toru pikkus. Kasutatakse ka elavhõbeda manomeetrit, millel on tänu vedeliku suuremale tihedusele lühem toru. On tööstuslikuks kasutamiseks ebamugavad, sest torud võivad murduda. Kasutatakse rohkem laboratooriumides väikeste rõhkude (kuni 0,1 baari) mõõtmiseks. Elavhõbeda manomeetrid kuni 4…5 baari mõõtmiseks.

Mehaanilised manomeetridRedigeeri

Mehaaniliste manomeetrite töö põhineb rõhu poolt tekitatud deformatsiooni mõõtmisel. Mida suurem on rõhk, seda suurem on tema poolt tekitatud deformatsioon. Mõõdab rõhku kaudselt. Tekitab mõõtevigu, mis on tingitud näidiku ebatäpsusest, deformeeritava elemendi väsimusest. Vastutusrikastel seadmetel töötavaid mehaanilisi manomeetreid tuleb perioodiliselt kontrollida. Erinevates diapasoonides on vaja kasutada erinevaid mehaanilisi manomeetreid, sest manomeetri elastne element peab olema erineva jäikusega.Vedrumanomeeter võimaldab mõõta rõhku 0,5…10000 baari, membraanmanomeeter rõhku kuni 25 baari. Mehaaniliste manomeetrite eeliseks on töökindlus, väikesed gabariidid, mõõdavad suuri rõhkusid ja manomeetri lihtne paigaldus.

 
Mehaaniline manomeeter lahtivõetult

Manomeetrite toimimineRedigeeri

Erinevatel klassiühingutel manomeetrite toimimisele erinevad nõudmised. Näiteks klassiühing Bureau Veritas ei nõua ülevaatustel mõõteriistade kontrolli, Vene Register nõuab aga kõikide KMR iga-aastast kontrolli. Eestis toimub KMR teimimine vastavalt Eesti Veeteede ameti kehtestatud korrale. Manomeetrite skaalale on nõutav ja kasulik märkida punase joonega tööpiirkond. Manomeetrite metallkorpus peab olema plommitud.