Malakoloog on limuste uurija ehk malakoloogiaga tegeleja.

Eestis on malakoloogid ühinenud Eesti Malakoloogia Ühingusse, mis tegutseb Eesti Looduseuurijate Seltsi allüksusena.

Eesti malakolooge muuda