Maardu fosforiidikaevandus

Maardu fosforiidikaevandus oli fosforiidikaevandus Maardu ja Jõelähtme valla piiril.

Karjääri idaosa Rebala külas

Maardu allmaakaevandus avati 1940. aastal Kroodi oru juures. Varem tegutses lähedal 1938. aastal suletud Ülgase fosforiidikaevandus.[1]

1954. aastal avati Maardus avamaakaevandus (karjäär). Pärast karjääri avamist allmaakaevandamine vähenes ja 1965. aastal see lõpetati.[1]

Avakaevandamise suurim probleem oli katendis oleva diktüoneemaargilliidi isesüttimine, mis hakkas tekitama keskkonnareostust. Näiteks hakkasid diktüoneemaargilliidi tuhast välja lahustuma mitmed raskmetallid. Kaevanduse keskkonnaprobleemide avalikustumine mõjutas ka 1980. aastate fosforiidisõda.[1]

Maardu avakaevandus suleti 1991. aasta jaanuaris keskkonnaprobleemide ja vähese majandusliku tasuvuse tõttu.[1]

Kaevandus on Kallavere kihistu Maardu kihistiku stratotüüp.[2] Kaevanduse ala ei ole rekultiveeritud, ent see on siiski kinni kasvamas. Varem paljandus seal Türisalu kihistu ja Suurjõe kihistiku all Maardu kihistiku liivakivi.[3]

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Maardu fosforiidileiukoht. Mäenduse ja geoloogia teadusklubi (vaadatud 09.08.2016)
  2. Stratigraafia info
  3. Eesti stratotüüpsed paljandid

Välislingid muuda