Maantee klass on maantee tehnilist taset iseloomustav tunnus, mis määratakse eeldatava liiklussageduse alusel.

Maantee klass määratakse uue tee ehitamisel, arvestades eeldatavat liiklussagedust, piirkonna arenguvajadusi ja rahvusvahelist liiklust, regionaalpoliitilisi eesmärke ja majanduslikke võimalusi. Tee rekonstrueerimise ja remondi projekti koostamisel maantee klassi ei muudeta.[1]

Klassi järgi kehtestatakse maanteele esitatavad nõuded ehk maantee projekteerimiseks vajalike tee põhiparameetrite piirväärtused.

Näiteks I klassi maantee peab olema mõlemas sõidusuunas vähemalt kahe sõidurajaga ning ristub raudteega või teise teega enamasti kahel tasandil. Teele sõidetakse kiirendusraja kaudu ja teelt ära aeglustusraja kaudu.[2]

Kood Nimetus Liiklustihedus
(autot ööpäevas)
1 I klass üle 6000
2 II klass 3000-6000
3 III klass 1000-3000
4 IV klass 200-1000
5 V klass kuni 200
6 klassita

Viited

muuda
  1. Maanteede projekteerimisnormid (vaadatud 30. novembril 2014)
  2. "Maanteevõrk. Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid." Maanteeamet (vaadatud 30. novembril 2014)