Maanduspaigaldis

Maanduspaigaldis (ingl earthing system) on maandurist, maanduslatist ja maandusjuhtidest koosnev kompleks, mis on ette nähtud seadmete elektriliseks maandamiseks ja potentsiaaliühtlustuseks.

Maanduspaigaldise skeemi näide