Maailmapärand (inglise keeles world heritage) on üldmõiste, mille alla kuuluvad kultuuripärand ja looduspärand.

Maailmapärandi kaitseks on vastu võetud UNESCO maailmapärandi kaitse konventsioon.

Maailmapärandi hulka kuuluvaid olulisemaid objekte loetletakse UNESCO maailmapärandi nimistus, mida koostab UNESCO maailmapärandi komitee.

Mõiste muuda

UNESCO maailmapärandi keskuse (UNESCO World Heritage Centre) väljaandes World Heritage Information Kit (2008: 5)[1] defineeritakse maailmapärand järgmiselt: "Maailmapärand on meie mineviku pärandus, see, millega me elame koos täna ning mille me anname üle tulevastele põlvedele." ("World Heritage is our legacy from the past, what we live with today, and what we pass on to future generations.")

Kategooriad muuda

UNESCO määratleb maailmapärandit järgmistes kategooriates:

Kultuuripärand (cultural heritage)
Aineline kultuuripärand (tangible cultural heritage):
liikuv kultuuripärand (movable cultural heritage), näiteks maalid, skulptuurid, mündid, käsikirjad (paintings, sculptures, coins, manuscripts)
liikumatu kultuuripärand (immovable cultural heritage), näiteks monumendid, arheoloogilised paigad (monuments, archaeological sites)
veealune kultuuripärand (underwater cultural heritage), näiteks laevavrakid, veealused varemed ja linnad (shipwrecks, underwater ruins and cities)
Vaimne kultuuripärand (Intangible cultural heritage), näiteks suuline traditsioon, esituskunstid, rituaalid (oral traditions, performing arts, rituals)
Looduspärand (natural heritage), sealhulgas kultuurilise aspektiga looduslikud paigad nagu kultuurmaastikud, füüsilised, bioloogilised või geoloogilised formatsioonid (natural sites with cultural aspects such as cultural landscapes, physical, biological or geological formations)