Müüdilisus

(Ümber suunatud leheküljelt Müütilisus)

Müüdilisus ja müütilisus on paralleelsed mõisted, mis spetsiifiliste tähenduste rõhutamiseks eristatud.

Müütilisus ('müütoslikkus') on muinasloolisus, legendaarsus. Müütiline on see, mis sisaldub müütides, mida me teame (ainult) müütide kaudu, mis on uskumise objekt. Nt võib rääkida "müütilisest Kalevipojast", "müütilisest Hellenist", "müütilisest Eedeni aiast" vms.

Müüdilisus ('müüdipärasus, müüdipidisus') on müütidega põimunud olelussfäär kui selline. Müüdiline on see, mis toimib läbi müüdi kui olelusviisi, pärib müüdist, saab asu müüdi kaudu. Nt võib rääkida "müüdilisest maailmavaatest", "müüdilisest rahvast", "müüdilisest Teebast".

"Müüdiline maailmavaade" oleks selline maailmavaade, mis kaasneb müütidesse uskumisega, kuid pole ise "müütiline", ei ole meile teada müütide kaudu, vaid on üks reaalselt ettekujutatav maailmanägemise viis.