Mõtestatud lause

Mõtestatud lause mingis kindlas keeles on selle keele sõnade lõplik jada, mis on kooskõlas selle keele grammatikaga ja mida saab kasutada millegi teatamiseks, oletamiseks, küsimiseks või käskimiseks.

Näiteks Võti on mati all on eesti keeles mõtestatud lause, millega saab öelda, et võti on mati all. Seevastu lause On all võti mati koosneb küll samadest sõnadest, ent ei ole eesti keeles mõtestatud lause.

Mere sees on must torn on ingliskeelsete sõnade jada, kuid ei ole inglise keeles mõtestatud lause, küll aga on seda eesti keeles.

Lause vastavus keele grammatikale ja lause kasutatavus on ebamäärased mõisted, mis kipuvad üksteist määratlema.