Loomik ehk zooid on üksikisend kinnitunud või aeglaselt kulgevate loomade koloonias (kännises) või seltsingus. Loomikuid esineb sammalloomadel, ainuõõssetel jt loomarühmadel.