Loomeliit on loovisikute organisatsioon, mis kaitseb nende huvisid.

Tänapäeval on loomeliidud Eestis mittetulundusühingud. Loovisikute ja loomeliitude seadus annab loomeliitudele teatud õiguse, mis laienevad ainult mittetulundusühingutele, mis täidavad selle seadusega kehtestatud nõuded ja on läbinud tunnustamisprotseduuri, mis hõlmab nõuete täidetuse kontrollimist.

2005. aasta juuni seisuga on tunnustatud loomeliitusid 17. Tunnustatud loomeliidud on loonud loomeliitude ühenduse (seltsingu), mille varasem nimetus oli Loomeliitude Ümarlaud.