Loomaks moondumine

Loomaks moondumise võime on niisama vana nagu legendid. Keldi mütoloogias on hirvesokkudeks, metskultideks, luikedeks, kotkasteks ja kaarnateks moondumine harilik nähtus. Põlisameerika legendides kehastuvad šamaanid tihti loomadeks või lindudeks.

Kreeka mütoloogias oli loomaks muutumise võime võlur Proteusel. Ta oli merejumal Poseidoni teener. Üks tema ainuomastest annetest oli mineviku, oleviku ja tuleviku tundmine. Paraku tähendas see, et tal paluti ühtepuhku ennustada. Et tülitajate käest pakku pääseda, moondus ta välkkiirelt loomaks või hirmuäratavaks koletiseks. Mitmepalgelist kujumuutjat nimetatakse praegugi proteuslikuks olendiks.

Vaata ka

muuda