Loodusõpetus on õppeaine, mida õpetatakse Eesti koolides põhikooli riikliku õppekava järgi. Loodusõpetuse sisus on bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia alused.