Linnuraba (Lääne maakond)

raba Läänemaal

Linnuraba on rabamassiiv Läänemaa Suursoos Lääne maakonnas. Soo jääb Suursoo maastikukaitsealale.

Talvine Linnuraba lõunaserv. Tagaplaanil madalsoo.

Linnuraba on suur lageraba ja väga hästi oma algse struktuuri säilitanud rabamassiiv. Raba nõlval kasvab vaid üksikuid puid ja puudegruppe, seal pole toimunud kuivenduse mõjul metsastumist. Rabas kasvab kohati kaitsealust külma purusamblikku. Rabamassiivi ümbritseb kuivenduse mõjuta või nõrga kuivenduse mõjuga liigirikas madalsoo.

Raba keskosas on väike laugastik väheste mändidega. Need laukad on veelindude meelispuhkepaigaks ja osad neist lindude väljaheidetest tugevalt eutrofeerunud.

Lindude tõttu eutrofeerunud laugas Linnurabas

Viited muuda