Lindprii kui juriidiline mõiste tähendab seaduse kaitse alt väljas olemist.

Lindprii tagaotsimiskuulutus

Ajalooliselt võis lindpriiks kuulutatut karistamatult taga kiusata või tappa. See oli üks rängemaid karistusi ja varases germaani õiguses asendas see sisuliselt surmanuhtlust. Lindpriiks kuulutamise praktikat tunti juba Rooma õiguses ladinakeelse nimetuse homo sacer all ja seda kasutati kogu keskaja jooksul.