Liitmõju

Liitmõju ehk kumulatiivne mõju (inglise cumulative impact, cumulative effect) on üksikute mõjutegurite kuhjuv mõju[1].

Nt eri kavade ja projektide ellurakendamisel ühteaegu tekkiv mõju[1]. Terminit kasutatakse inimtegevusega kaasnevate riskide hindamisel looduskeskkonnale ja inimese tervisele keskkonnamõju hindamisel, keskkonnamõju strateegilisel hindamisel ja mõju hindamisel Natura 2000 alale[1].

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn. [1] (vaadatud 13.10.2012)