Liikumisvõrrand

(Ümber suunatud leheküljelt Liikumisvõrrandid)

Liikumisvõrrandiks nimetatakse diferentsiaalvõrrandit, mis määrab keha või süsteemi dünaamika. Näiteks Newtoni mehaanika korral on keha (massiga m) ühemõõtmeline liikumine jõu F toimel kirjeldatud võrrandiga (Newtoni II seadus)

.

Mõnikord nimetatakse liikumisvõrrandiks ka eelpoolmainitud diferentsiaalvõrrandi lahendit, mis sätestab koordinaadi (x, y, z) sõltuvuse ajast (t). Näiteks algkiirusega v0 vertikaalselt üles visatud keha liikumisvõrrand on järgmine:

,

kus g on raskuskiirendus.

Vaata ka

muuda